home     De site |  De subsidieregeling |  Initiatiefnemers |  Participerende bedrijven |  Contact |  Wetsalt in de pers


Achtergrond Wetsalt

Om het toenemende wereldwijde zoetwatertekort het hoofd te bieden is duurzame ontzouting van zeewater, grondwater en afvalwater een vereiste, voor zowel waterhergebruik als voor de productie van zoet water. Ook duurzame energie opwekking uit water staat sterk in de belangstelling. In Nederland worden daarom diverse technologieŽn en technieken op het gebied van ontzouting van water en opwekking van energie ontwikkeld. Het ontbreekt echter aan een ontwikkelings- en demonstratiesite waar op relatief eenvoudige wijze in de praktijk nieuwe concepten kunnen worden ontworpen, getest, onderzocht of getoond. Reden voor Wetsus en Frisia Zout B.V. om een ontwikkelings- en demonstratiesite voor ontzilting en Blue Energy te realiseren bij Frisia Zout in Harlingen. Wetsus en Frisia hebben daartoe de Stichting Wetsalt Research Site Salt Water Technologies opgericht.


Frisia Site te Harlingen


Voor wie is dit interessant
Voor ondernemers en ondernemingen uit Nederland die een duurzame technologie willen ontwikkelen en demonstreren op het gebied van ontzouting van (zee)water, Blue Energy (opwekken van elektriciteit door het mengen van zoet en zoutwater) en andere innovatieve technologieŽn voor winning van energie uit water op de Researchsite in Harlingen. Op de site van Frisia Zout B.V. zullen 4 onderzoeksplekken beschikbaar zijn.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft voor de aanleg en realisatie van deze site een subsidie verstrekt aan de stichting. Een deel van deze subsidie kan de stichting uitkeren aan bedrijven die gebruik willen maken van deze testfaciliteit en die moeten investeren in een demonstratie-/proefinstallatie. Bedrijven die interesse hebben in een plek op deze demonstratiesite kunnen een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van de demonstratie. Meer informatie over deze subsidieregeling en het aanvraagformulier zijn te vinden onder 'De subsidie regeling'.

Wetsalt wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de Provincie Fryslân
vlag EG logo SNN